چدن به آلیاژهایی از آهن و کربن که بین ۲.۱الی ۶.۲ درصد کربن داشته باشند، گفته می‌شود. رنگ مقطع شکست این آلیاژ به عنوان شناسه نامگذاری انواع مختلف آن به کار می رود. بیش از ۹۵ درصد وزنی چدن را آaهن تشکیل میدهد و عناصر آلیاژی اصلی آن کربن و سیلیسیم هستند. به طور معمول بین ۲.۱ تا ۴ درصد کربن و ۱ تا ۳ درصد سیلیسیم دارد و به عنوان آلیاژی سه گانه شناخته می شود. با این وجود، انجماد آن از روی دیاگرام فازی دوتایی آهن-کربن بررسی میشود. جایی که نقطه یوتکتیک در دمای ۱۱۵۴ درجه سانتی گراد و ۴.۳ درصد کربن اتفاق می افتد که حدود ۳۰۰ درجه کمتر از نقطه ذوب آهن خالص است. چدنها، به استثنا نوع داکتیل، ترد هستند و به دلیل نقطه ذوب پایین، سیالیت، قابلیت ریخته گری، ماشین کاری، تغییرشکل ناپذیری و مقاومت به سایش به موادی مهندسی با دامنه وسیعی از کاربرد تبدیل شده و در تولید لوله ها، ماشینها، قطعات صنعت خودرو مانند سرسیلندر، بلوک سیلندر و جعبه گیربکس به کار میروند. چدن همچنین به تضعیف و تخریب ناشی از اکسیداسیون (خوردگی) مقاوم است.

جوشکاری با الکترود دستی پوشش‌دار (به انگلیسی: SMAW، Shielded Metal Arc Welding)‏ نام یک فرآیند جوشکاری است که در آن با استفاده دستگاه جوشکاری و الکترود جوشکاری بین فلزات مختلف ازجمله انواع فولاد آلومینیوم، چدن و غیره اتصال برقرار می‌کنند. این روش جوشکاری یکی از پر کاربردترین روش‌های اتصال فلزات است.

چدن‌های خاکستری با گرافیت کلوخه‌ای یا شکوفه‌ای یا چدن‌های مالیبل با چکش‌خوار

چدن خاکستری با گرافیت ورقه‌ای یا فلسی یا پولکی

چدن خاکستری با گرافیت کروی یا چدن داکتیل یا SG و یا چدن نشکن

چدن خاکستری چشم گاوی (این نوع چدن ما بین خاکستری و سفید می‌باشد که به علت گرافیتهای نسبتاً بزرگ در بین فاز روشن رنگ فریت به این اسم مشهور است

در سیستم آهن کربن پایدار نمی‌توان گفت تمام کربن به صورت گرافیت آزاد رسوب می‌کند چون شرایط تبرید و انجماد در نوع چدن حاصل نقش داردIron-carbon alloys of iron and carbon that are between 2.1 to 6.2 percent, said. Break point color naming different types of alloys that can be used as an identifier. A cast of more than 95% by weight of the arts and a major alloying elements are carbon and silicon. Typically between 2.1 to 4% carbon and 1 to 3% silicon and is known as the triple alloy. However, the solidification of binary phase diagram of the iron - carbon is investigated. Where the eutectic point at 1154 ° C and 4.3% carbon occurs below the melting point of pure iron is about 300 degrees. Cast, with the exception of ductile-brittle due to the low melting point, fluidity, ability casting, machining, deformation and wear resistance in an engineering material with a wide range of applications and in the manufacture of pipes, machinery, spare automotive industry, such as cylinder head, cylinder block and transmission boxes are used. Iron also weaken and damage caused by oxidation (corrosion) resistant.

Manual welding with coated electrodes (English: SMAW, Shielded Metal Arc Welding) is an arc welding process that uses welding electrodes and welding between different metals including aluminum, steel, iron, etc. are connected. This method of welding is one of the most used methods for joining metals.

Gray irons with graphite or Shkvfhay Klvkhhay or malleable irons with heavy

Gray iron with flake graphite sheet or flake or

Gray iron or ductile iron with spherical graphite or SG or ductile iron

Oxeye iron (the iron is between gray and white colors of the ferrite phase due to the relatively large graphites is known for this name

Iron-carbon system is not sustainable in the full release of carbon graphite deposits such as refrigeration and freezing conditions of the Pig type are

نوشته شده توسط ایرج کمالی در پنجشنبه یازدهم اردیبهشت ۱۳۹۳ |